LuatVietnam

blue-check Chi phí cho Covid-19 từ nguồn tiền BHTN miễn giảm được miễn khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 22148/CTHN-TTHT ngày 16/5/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế TNCN (3 trang)
Posted: 17/5/2022 2:54:09 PM | Latest updated: 19/5/2022 7:35:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5454
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp sử dụng toàn bộ số tiền được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để hỗ trợ người lao động phòng chống Covid-19 theo đúng Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 thì không phải khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản chi này.

Chính sách miễn thuế TNCN đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19 đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5454
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19