LuatVietnam

blue-check Chi phí giải phóng mặt bằng được xác định theo văn bản nào?

Công văn số 1669/BXD-KTXD ngày 16/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng (1 trang)
Posted: 19/5/2022 11:29:55 AM | Latest updated: 20/5/2022 7:43:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5457
LuatVietnam

Việc lập dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong đó có công tác đo đạc diện tích đất) và thẩm quyền phê duyệt dự toán này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 74/2015/TT-BTC và các quy định khác có liên quan.

Khoản chi phí giải phóng mặt bằng thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5457

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước