LuatVietnam

Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?

Cập nhật 9/1/2023 | Đăng tải: LVN.5623

hoi Trần Hoàng (Đà Nẵng)
Công ty tôi có quy định cấp phụ cấp đi lại cho nhân viên khi ký kết hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động được tùy chọn sử dụng để mua vé máy bay cho mình hoặc thân nhân của người lao động.
Công ty sẽ hoàn lại tiền vé, hoặc mua thông qua công ty (miễn là trong hạn mức phụ cấp). Người lao động chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân liên quan đến khoản phụ cấp này.
Trường hợp mua vé máy bay cho thân nhân của người lao động thì khoản chi này có được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Người lao động tự mua vé máy bay và hóa đơn không đứng tên công ty mà đứng tên người lao động thì khi thanh toán khoản phụ cấp này cho người lao động, khoản chi này công ty có được tính chi phí hợp lý không?
Ngoài ra, với khoản phụ cấp đi lại, công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu mua vé cho người lao động hoặc mua vé cho thân nhân người lao động không (hóa đơn xuất về công ty)?

luat Cục Thuế TP. Đà Nẵng:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

- Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Theo đó, trường hợp công ty có khoản chi tiền vé máy bay cho thân nhân của người lao động thì khoản chi này được xác định là chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Trường hợp công ty có chi tiền mua vé máy bay cho người lao động đi công tác thì thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên.     

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời ông Hoàng được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?
otvet Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?
otvet Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?
otvet Nguyên tắc tính tiền thuê phòng trong công tác phí
otvet Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí
otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?
otvet Chi phí mua quà tết cho nhân viên có được hạch toán?