LuatVietnam

blue-check Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định thế nào? English attachment

Công văn số 3834/BXD-KTXD ngày 23/8/2023 của Bộ Xây dựng về cách tính chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT (1 trang)
Posted: 19/9/2023 8:39:53 AM | Latest updated: 20/9/2023 11:02:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, hiện nay, việc xác định chi phí quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 12/2021/TT-BXD .

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn.

Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế GTGT) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt quá chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Lược đồ

Tư vấn dự ánCập nhật đến: 23-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu