LuatVietnam

blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?

Công văn số 1236/BXD-KTXD ngày 13/4/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi phí quản lý dự án đối với tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (1 trang)
Posted: 19/4/2022 10:19:22 AM | Latest updated: 20/4/2022 8:25:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5437
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD không áp dụng với chi phí của hạng mục bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đối với chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, được xác định theo Điều 31 Nghị định 47/2014/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 74/2015/TT-BTC .

Việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5437

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
light-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment