LuatVietnam

blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?

Công văn số 4985/CTHN-TTHT ngày 13/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN, thuế TNDN khoản thưởng cho cộng tác viên (3 trang)
Posted: 15/2/2023 9:40:38 AM | Latest updated: 17/2/2023 10:23:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp chi tiền thưởng cho cộng tác viên, nếu tiền thưởng này có tính chất tiền lương, tiền công và cộng tác viên không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp doanh nghiệp tặng quà bằng tiền mặt cho cộng tác viên thì khoản thu nhập từ quà tặng bằng tiền không thuộc diện phải chịu thuế TNCN theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Các khoản chi tiền lương tiền công, tặng quà bằng tiền cho cộng tác viên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ không được hạch toán khoản thuế nộp thay cộng tác viên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử