LuatVietnam

Chi trả trợ cấp xã hội bằng hình thức điện tử chỉ mới thí điểm ở một số địa phương

Cập nhật 16/12/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Võ Văn Mau
Mẹ của tôi nhận trợ cấp người khuyết tật hằng tháng bằng tiền mặt. Do đi lại khó khăn nên mẹ tôi phải nhờ người khác đi nhận thay. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp để hỗ trợ người khuyết tật nhận trợ cấp được thuận lợi hơn, có thể chuyển khoản vì người khuyết tật đi lại rất khó khăn.

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rất trân trọng và cảm ơn góp ý của ông. Đối với vấn đề này, Bộ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai chi trả điện tử trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, hiện tại đã thí điểm tại một số địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành đẩy mạnh việc phối hợp để kết nối, khai thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến tới thực hiện việc chi trả điện tử đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Nghỉ hưu trước thời điểm tăng lương cơ sở có bị thiệt thòi?
otvet Người lao động mất, thân nhân có được hưởng thay BHXH một lần?
otvet Hưởng BHXH một lần có được tính hệ số trượt giá?
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện kết hợp BHXH bắt buộc
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút trợ cấp một lần
otvet Cách đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu trực tuyến
otvet Phụ cấp trách nhiệm phải trích đóng BHXH
otvet Cách tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức
otvet Người bị tai biến có được rút sớm BHXH một lần?
otvet Đã hưởng BHTN không ảnh hưởng đến việc rút BHXH một lần
otvet Điều kiện nộp trực tuyến hồ sơ hưởng BHXH một lần
otvet Cách tính tỷ lệ lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2023
otvet Những trường hợp lao động nam được hưởng chế độ thai sản
otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?