LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 (14 trang)
Posted: 23/5/2022 7:30:39 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:11:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456
LuatVietnam

Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030 nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và vận tải qua biên giới.

Theo đó, đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ đạt các mục tiêu như sau: 90% hồ sơ tại Tổng cục Hải quan được xử lý trên môi trường mạng; 80% hoạt động kiểm tra hải quan được thực hiện trên môi trường số; 100% thủ tục cấp phép, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; 100% thủ tục có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau;....

Đến năm 2030, 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với các loại hình cơ bản được số hóa; 100% cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm áp dụng hệ thống giám sát hàng hóa tự động; tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra hồ sơ không quá 30%, tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 4,5%;....

Về quản lý thuế, sẽ áp dụng đồng bộ chính sách thuế, đặc biệt là thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu thống nhất với hàng hóa tại khâu nội địa; đơn giản hóa các mức thuế XNK; số hóa quy trình thu thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế,...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment