LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 (14 trang)
Posted: 23/5/2022 7:30:39 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:11:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456
LuatVietnam

Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030 nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và vận tải qua biên giới.

Theo đó, đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ đạt các mục tiêu như sau: 90% hồ sơ tại Tổng cục Hải quan được xử lý trên môi trường mạng; 80% hoạt động kiểm tra hải quan được thực hiện trên môi trường số; 100% thủ tục cấp phép, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; 100% thủ tục có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau;....

Đến năm 2030, 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với các loại hình cơ bản được số hóa; 100% cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm áp dụng hệ thống giám sát hàng hóa tự động; tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra hồ sơ không quá 30%, tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 4,5%;....

Về quản lý thuế, sẽ áp dụng đồng bộ chính sách thuế, đặc biệt là thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu thống nhất với hàng hóa tại khâu nội địa; đơn giản hóa các mức thuế XNK; số hóa quy trình thu thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế,...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan