LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (55 trang)
Posted: 4/4/2022 10:00:05 AM | Latest updated: 3/5/2022 12:31:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5443
LuatVietnam

Quyết định ban hành chiến lược phát triển kinh tế số nói chung và phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực của Việt Nam giai đoạn đến năm 2025.

Một trong những giải pháp đột phá được Thủ tướng Chính phủ đề ra là sẽ ban hành các chính sách thúc nhằm đẩy hoạt động trực tuyến diễn ra nhiều hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn và an toàn hơn, cụ thể:

- Ban hành Luật Giao dịch điện tử sửa đổi để công nhận đầy đủ tính pháp lý của hồ sơ, dữ liệu, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử; đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các nền tảng trung gian trong giao dịch điện tử.

- Chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực.

- Triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) đối với các dịch vụ số mới, mô hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng.

- Bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật để thực hiện chống độc quyền, chống mua bán, sáp nhập làm ảnh hưởng tới cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế số.

- Ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế số.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5443

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD411-31032022TTg[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số
blue-check Quy trình ký số từ xa
blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment
blue-check Các bước khai nộp online hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 của cá nhân
blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân