LuatVietnam

blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 English attachment

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 (9 trang)
Posted: 30/5/2022 7:08:21 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:10:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5461 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được ân hạn nộp các sắc thuế tương tự như năm 2021, gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất.

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế của tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc quý I, II/2022 (với doanh nghiệp khai theo quý), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu. Thời gian ân hạn là 6 tháng (với số thuế của tháng 3 - tháng 5 và quý I); 5 tháng (với số thuế của tháng 6 và quý II); 4 tháng (với số thuế của tháng 7); 3 tháng (với số thuế của tháng 8).

Thuế TNDN sẽ được ân hạn nộp 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

Tiền thuê đất sẽ được ân hạn đến 6 tháng (từ 31/5/2022 - 30/11/2022) đối với 50% số tiền phải nộp năm 2022.

Riêng hộ kinh doanh, được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm 2022, thời gian ân hạn đến 30/12/2022.

Cần lưu ý, chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ áp dụng với một số ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check TN:NNT-CTHNNhững điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 28-May-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5461
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND34-28052022CP[EN].pdf
Lược đồ
Ân hạn thuế 2022Cập nhật đến: 23-Jun-2022
Dòng thời gian

Chính sách thuế