LuatVietnam

blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (9 trang)
Posted: 17/4/2023 7:10:25 AM | Latest updated: 20/4/2023 11:02:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Nghị định này ban hành chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023, bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định này sẽ được gia hạn nộp thuế năm 2023.

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 8/2023 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng) và số thuế của quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp khai thuế theo quý). Thời gian ân hạn từ 3 đến 6 tháng. Chi tiết xem khoản 1 Điều 4.

Đối với thuế TNDN, được ân hạn số thuế tạm nộp của quý I và quý II năm 2023 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định.

Đối với tiền thuê đất, được gia hạn 50% số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2023 trong thời gian là 6 tháng (từ ngày 31/5/2023 đến 30/11/2023).

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh, được gia hạn đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp của năm 2023 đến ngày 30/12/2023.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

enflag wordicon ND12_14042023CP[VLO].docx

Lược đồ

Ân hạn thuế 2023Cập nhật đến: 2-May-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK