LuatVietnam

blue-check Chính sách cấp và quản lý mã số đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu

Công văn số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu (2 trang)
Posted: 17/4/2023 8:38:03 AM | Latest updated: 18/4/2023 2:59:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5682
LuatVietnam

Văn bản lưu ý Cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại các địa phương phải kiểm tra, xem xét đầy đủ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói (gồm thông tin về: diện tích, sản lượng, các điều kiện kỹ thuật...) trước khi gửi báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật.

Đối với trường hợp xuất khẩu, phải rà soát các mã số đã cấp, đối chiếu với quy định của nước nhập khẩu và tập hợp danh sách báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật để gửi nước nhập khẩu xin phê duyệt hoặc cấp mã số. Nước nhập khẩu có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến trước khi phê duyệt và cấp mã số cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói này.

Giải quyết ngay các hồ sơ đề nghị của chủ sở hữu hoặc người đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, minh bạch, trách nhiệm. Trong trường hợp chưa đạt yêu cầu, phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tránh để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói không đáp ứng quy định của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc phát hiện vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm nhiều lần hoặc phát hiện gian lận, tranh chấp trong sử dụng mã số thì tiến hành thu hồi mã số đã cấp.

Đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, phải giám sát định kỳ (tối thiểu một lần/năm) để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói này luôn luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Các hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu trước đây không còn hiệu lực kể từ khi ban hành văn bản này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5682

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check Về thuế GTGT đối với mặt hàng "hồng treo gió"
blue-check Chính sách cấp và quản lý mã số đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu
blue-check "Mã số vùng trồng" sẽ được cấp trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước