LuatVietnam

blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu đã được TCHQ hướng dẫn rõ

Công văn số 1986/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (1 trang)
Posted: 3/6/2022 10:17:01 AM | Latest updated: 3/6/2022 11:56:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cho hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022, trong đó có hướng dẫn rõ việc xác định hàng hóa (tên hàng, mã HS) không được giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế GTGT