LuatVietnam

blue-check Chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn nào? English attachment

Công văn số 4592/TCHQ-TXNK ngày 31/8/2023 của Tổng cục Hải quan về giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu (1 trang)
Posted: 7/9/2023 9:10:00 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:37:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023.

Riêng giảm thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn đã hướng dẫn tại Công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 27-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu