LuatVietnam

blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2022 English attachment

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (8 trang)
Posted: 18/1/2022 10:51:05 AM | Latest updated: 27/8/2022 9:08:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5379 | Vietlaw: 545
LuatVietnam

Quốc hội vừa thông qua một số chính sách miễn, giảm thuế năm 2022 nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19, bao gồm:

- Giảm 2% thuế GTGT cho cả năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% (tức chỉ phải nộp 8% trong năm 2022);

- Cho phép hạch toán (tức được trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN) các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho phòng chống dịch trong kỳ tính thuế năm 2022.

Tuy nhiên, chính sách giảm 2% thuế GTGT năm 2022 không áp dụng với những hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với người lao động, Quốc hội cũng thông qua một số chính sách hỗ trợ như: (i) hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm; (ii) cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; (iii) cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới, sửa chữa nhà ở.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023; riêng đối với chính sách tài khóa quy định tại các điểm 1.2 và 1.3 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này được áp dụng cho năm ngân sách 2022 và 2023.

Do Khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết yêu cầu "Chính phủ hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này" nên các chính sách miễn giảm thuế nêu trên còn phải chờ Nghị định của Chính phủ hướng dẫn hoặc quy định chi tiết. Các doanh nghiệp tạm thời không nên áp dụng mức thuế GTGT 8% trước khi nhận được Nghị định của Chính phủ về vấn đề này
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Jan-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2024
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5379

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ43-11012022QH15[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch