LuatVietnam

blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm

Công văn số 27324/CTHN-TTHT ngày 14/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu (7 trang)
Posted: 20/6/2022 9:54:24 AM | Latest updated: 22/6/2022 1:05:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5483
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, sản phẩm, dịch vụ phần mềm nếu mua bán trong nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không được khấu trừ thuế đầu vào (Điều 4, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Nếu xuất khẩu thì thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 0% và được khấu trừ/hoàn thuế đầu vào (Điều 9, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ).

Dự án đầu tư sản xuất phần mềm nếu đáp ứng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN, với thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5483

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT