LuatVietnam

Chờ hưởng lương hưu sẽ có lợi hơn rút BHXH một lần

Cập nhật 28/5/2022 | Đăng tải: LVN.5487

hoi Bạn đọc
Tôi tham gia BHXH được gần 19 năm, vậy tôi nên tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu hay nhận BHXH một lần thì có lợi hơn?

luat Bảo hiểm xã hội Ninh Bình:

Chế độ lương hưu tại Luật BHXH 2014 là nhằm giúp người lao động bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động. Như vậy, việc tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho người lao động hơn.

Nếu đến hết năm 2016, bạn đã tham gia BHXH được 19 năm (từ năm 1998 - 2016). Nếu bạn quyết định nhận BHXH một lần (đáp ứng đủ quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động) thì mức hưởng của bạn sẽ như sau: (16 năm X 1.5 tháng lương) + (3 năm X 2.0 tháng lương) = 30 tháng lương.

Nếu bạn tiếp tục tham gia BHXH thêm một năm nữa (để đảm bảo điều kiện về số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu), tổng số tiền lương hưu bạn được nhận (giả định anh Phong thọ 73 tuổi - lấy mức tuổi thọ trung bình của Việt Nam) như sau: 13 năm nhận lương hưu X 12 tháng X 0.45 = 70.2 tháng lương.

Lưu ý, đây là ví dụ về trường hợp người lao động chỉ đóng BHXH 20 năm, nếu người lao động tham gia BHXH lâu hơn thì mức hưởng sẽ cao hơn. 

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP