LuatVietnam

blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (3 trang)
Posted: 6/3/2023 7:13:47 AM | Latest updated: 15/3/2023 11:50:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CPstatus2 nhằm cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu (phát hành trong nước) được thanh toán nợ gốc, lãi bằng tài sản khác trong trường hợp không có đủ tiền thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu.

Ngoài ra, Nghị định này còn sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 để cho phép doanh nghiệp phát hành được thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành trước khi Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực. Tuy nhiên, kỳ hạn kéo dài tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố.

Các quy định sau đây tại Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 bị ngưng hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023:

- Quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân nêu tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 ).

- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành nêu tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 .

- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu nêu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 ).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND08_05032023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
light-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp