LuatVietnam

blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment

Công văn số 25536/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế (2 trang)
Posted: 9/6/2022 7:32:16 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:38:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Căn cứ Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp cá nhân góp vốn thành lập công ty sau đó rút vốn bằng tài sản thì công ty phải xuất hóa đơn, tính thuế GTGT theo mức thuế suất tương ứng với loại tài sản rút vốn, đồng thời khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV25536-03062022CTHN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kế toán