LuatVietnam

blue-check Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment

Công văn số 25532/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 và tiền thuê đất được giảm (3 trang)
Posted: 8/6/2022 11:26:43 AM | Latest updated: 12/6/2022 8:05:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ "cho thuê kho, bãi" là dịch vụ cho thuê nhà, đất không phải để ở và thuộc danh mục dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT quy định tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Đối với tiền thuê đất năm 2021, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nộp thừa do được xét giảm tiền thuê đất của năm 2021 thì số nộp thừa được bù trừ vào lần nộp tiền thuê đất năm 2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV25532-03062022CTHN[VLO].pdf

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 23-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Văn phòng công chứng có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?