LuatVietnam

blue-check Cho thuê tài chính được miễn thuế GTGT

Công văn số 3435/TCT-CS ngày 9/8/2023 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT (2 trang)
Posted: 25/8/2023 11:00:55 AM | Latest updated: 28/8/2023 11:14:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13, dịch vụ cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX nếu DNCX đã có xác nhận đủ điều kiện giám sát hải quan và đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được áp dụng thuế suất 0%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Cho thuê tài chínhCập nhật đến: 9-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu