LuatVietnam

Chồng chăm vợ ốm có được hưởng BHXH?

Cập nhật 30/5/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Quốc Tịnh
Vợ bị tai nạn giao thông nên tôi phải nghỉ việc để chăm sóc. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ cơ quan bảo hiểm xã hội hay lương của công ty?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau, bao gồm:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp nghỉ việc để chăm sóc vợ bị bệnh sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

Căn cứ điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu trường hợp bạn còn ngày nghỉ hằng năm (thực tế thường gọi là phép năm) thì bạn có thể xin phép công ty nghỉ những ngày này để chăm sóc vợ và được hưởng nguyên lương.

Trường hợp bạn hết ngày nghỉ hằng năm thì có thể thỏa thuận với công ty về việc nghỉ không hưởng lương theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?