LuatVietnam

Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc không cần phải ký hợp đồng lao động

Cập nhật 28/7/2022 | Đăng tải: LVN.5506

hoi Nguyễn Quang Thanh (Hà Nội)
Tôi làm việc tại tổng công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc. Tổng công ty có phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc không? Nếu có thì ai sẽ đại diện ký?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Khoản 2, Điều 13 Bộ luật Lao động chỉ quy định trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 

Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định việc ký hợp đồng lao động với các chức danh cụ thể trong doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 153 và Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hội đồng quản trị công ty cổ phần có thẩm quyền bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc; việc ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc thì không phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hợp đồng lao động

otvet Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc không cần phải ký hợp đồng lao động
otvet Có thể tái ký HĐLĐ nhiều lần với người cao tuổi
otvet Doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp nào?
otvet Những ưu điểm của HĐLĐ vô thời hạn so với HĐLĐ có thời hạn
otvet Cấm ép buộc thực hiện HĐLĐ để trả nợ (phạt đến 75 triệu)
otvet Được quyền yêu cầu công ty cho đi làm lại sau khi xuất ngũ
otvet Những trường hợp miễn thông báo trước khi nghỉ việc
otvet Các trường hợp nghỉ việc không cần báo trước
otvet Có được tạm hoãn HĐLĐ để dưỡng thai?
otvet Không được đuổi việc lao động nữ đang có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
otvet Có thể thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ đến khi hết dịch
otvet Công ty có được cho thôi việc trước khi đến hạn báo trước?
otvet Công ty phải báo trước ít nhất 15 ngày khi HĐLĐ hết hạn
otvet Có thể ký HĐLĐ ngắn hạn tối đa 02 lần
otvet Từ 1/1/2021, không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục
otvet Có được đuổi việc người lao động gây thiệt hại cho công ty?
otvet Phụ cấp cho người lao động có cần ghi vào hợp đồng?
otvet Có được ký HĐLĐ với công ty mới khi đang tạm hoãn HĐLĐ ở công ty cũ?
otvet Không ký hợp đồng lao động bị phạt thế nào?
otvet Giữ bản chính văn bằng của người lao động bị phạt đến 25 triệu