LuatVietnam

Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?

Cập nhật 26/3/2023 | Đăng tải: LVN.5665

hoi thanhtung…@gmail.com
Tôi là lao động nam, đang làm việc tại một công ty ở TP.HCM, có tham gia BHXH đầy đủ. Vợ tôi ở nhà nội trợ không đi làm ở đâu và từ trước đến giờ chưa tham gia BHXH. Chúng tôi đã cưới nhau được hai năm nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Theo tìm hiểu của tôi đối với trường hợp vợ tôi sinh con thì tôi có thể được nhận trợ cấp thai sản. Cho tôi hỏi, trường người lao động nam đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản nhưng chưa đăng ký kết hôn với vợ thì có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng trợ cấp một lần đối với nam là bao nhiêu?

luat Bảo hiểm Xã hội TP.HCM:

Tại điều 38 Luật BHXH về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi quy định trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, ngoài việc bạn được nghỉ việc hưởng trợ cấp trong khoảng thời gian vợ bạn sinh con theo quy định thì bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở. Theo quy định hiện nay thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Trường hợp bạn và người bạn đời chưa đăng ký kết hôn thì bạn có thể cung cấp giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con bạn thể hiện bạn là cha đứa bé để được giải quyết chế độ thai sản theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ
otvet Có thể dừng đóng BHXH sau khi đủ 20 năm để chờ hưởng lương hưu khi đến tuổi
otvet Nghề tài xế có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?