LuatVietnam

Chưa xử phạt đối với doanh nghiệp tạm nộp thuế 3 quý đầu dưới 75% quyết toán

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5424

hoi Không nêu tên
Năm 2021, nếu doanh nghiệp chưa nộp đủ số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì doanh nghiệp có bị cơ quan thuế xử phạt không?

luat Tổng cục Thuế:

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm (75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm) thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến để báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định nêu trên theo hướng sau: trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý đầu năm (80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm) thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Quy định sửa đổi này dự kiến áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Tuy nhiên, trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung chưa được ban hành, Tổng cục Thuế tạm thời chưa tính tiền chậm nộp đối với số thuế tạm nộp 03 quý còn thiếu của kỳ tính thuế năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

Xem thêm

Xử phạt thuế

otvet Chưa xử phạt đối với doanh nghiệp tạm nộp thuế 3 quý đầu dưới 75% quyết toán
otvet Tự giác nộp lại tiền hoàn thuế sai vẫn bị tính lãi chậm nộp
otvet Hồ sơ xét nộp dần nợ thuế gồm những gì?
otvet Hộ kinh doanh vẫn phải áp dụng mức phạt về thuế như doanh nghiệp
otvet Tự giác nộp bổ sung thuế trước khi bị thanh tra sẽ được miễn phạt
otvet Không đăng ký lại thuế khi đổi Căn cước có bị xử phạt?
otvet Bị truy thu thuế có phải nộp phạt gấp đôi?
otvet Kê khai thấp giá bán nhà sẽ bị coi là trốn thuế
otvet Doanh nghiệp đang giải thể có được miễn xử phạt hóa đơn?
otvet Bị truy thu thuế sai, khiếu nại hay khởi kiện?
otvet Trốn thuế có bị xử lý hình sự?
otvet Từ 1/7/2020, miễn phạt chậm nộp cho doanh nghiệp bỏ trốn
otvet Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, dù chưa phát sinh tiền thuế vẫn bị phạt
otvet Hủy tờ khai trùng có bị xử phạt?
otvet Chậm nộp thuế TNCN có bị công an mời làm việc?
otvet Phạt đến 2 triệu đồng nếu kinh doanh không đúng địa chỉ đăng ký
otvet Làm mất hóa đơn hết giá trị sử dụng có bị phạt?
otvet Khai bổ sung đơn giá sau thông quan có bị phạt?
otvet Khai thiếu hàng do lỗi của nhà cung cấp có được miễn phạt?
otvet Sửa mã hàng sau thông quan liệu có bị phạt?