LuatVietnam

blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)

Quyết định số 923/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (7 trang)
Posted: 23/5/2022 2:25:06 PM | Latest updated: 25/5/2022 4:54:40 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định ban hành Chuẩn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (viết tắt là Anti-DDosS), bao gồm các nhóm yêu cầu:

(1) Yêu cầu về tài liệu;

(2) Yêu cầu về quản trị hệ thống;

(3) Yêu cầu về kiểm soát lỗi;

(4) Yêu cầu về log;

(5) Yêu cầu về hiệu năng xử lý;

(6) Yêu cầu về khả năng bảo vệ;

(7) Yêu cầu về cảnh báo;

(8) Yêu cầu về giám sát;

(9) Yêu cầu về tự động hóa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin