LuatVietnam

blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment

Công văn số 2307/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư số 38/2018/TT-BTCstatus2 (1 trang)
Posted: 15/6/2022 9:05:20 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:37:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 , cơ quan hải quan chỉ chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu phát hành với điều kiện phải đáp ứng quy định tại các Hiệp định thương mại tự do tương ứng (ATIGA, CPTPP, EVFTA,...).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2307-14062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu