LuatVietnam

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023

Quyết định số 08/QĐ-TCT ngày 6/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 (4 trang)
Posted: 9/1/2023 3:22:55 PM | Latest updated: 11/1/2023 11:06:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621
LuatVietnam

Chương trình khung này quy định khối lượng kiến thức, thời lượng cập nhật kiến thức cho người hành nghề dịch vụ thuế trong năm 2023.

Chương trình bao gồm các phần:

- Phần I. Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến thuế (thời gian cập nhật tối thiểu 20 giờ)

- Phần II. Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp (thời gian cập nhật tối thiểu 20 giờ)

Số giờ cập nhật kiến thức năm 2023 theo Chương trình này là cơ sở để đăng ký hành nghề dịch vụ thuế trong năm 2024.

Tuy nhiên, những người chỉ đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2023 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong năm 2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp