LuatVietnam

Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan

Cập nhật 26/5/2022 | Đăng tải: LVN.5505

hoi Không nêu tên
Công ty tôi có mua bán với một số đơn vị ở Trung Quốc, trong hợp đồng mua bán ký kết đồng tiền thanh toán đều là Đô La Mỹ ( USD).
Các mặt hàng này đều đã được thông quan và sử dụng tại Việt Nam.
Do tỷ giá quy đổi giữa các đồng tiền thanh toán có sự chênh lệch lớn nên bên tôi muốn thanh toán với đối tác Trung Quốc bằng Nhân Dân Tệ (CNY) thay vì USD như trên hợp đồng, hóa đơn và thể hiện trên tờ khai thông quan. Bên đối tác đồng ý thanh toán bằng CNY và làm phụ lục hợp đồng và ngân hàng báo có thể thanh toán bằng CNY.
Vậy nên tôi muốn hỏi khi bên tôi chuyển đổi đồng tiền thanh toán cho đối tác có ảnh hưởng đến thủ tục hải quan của bên tôi, có vi phạm các thủ tục theo các quy định nhà nước không?

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

Theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được nộp bằng đồng tiền Việt Nam. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ thì người nộp thuế phải nộp bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư này.

Do đó, khi Công ty và đối tác điều chỉnh lại đồng tiền thanh toán từ USD sang CNY được thể hiện tại Phụ lục hợp đồng thì Công ty phải thực hiện khai sửa đổi, bổ sung tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan
otvet Được tái xuất tại chỗ máy móc gia công đã tạm nhập