LuatVietnam

blue-check Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế

Công văn số 1917/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập SXXK (3 trang)
Posted: 27/4/2023 8:03:45 AM | Latest updated: 27/4/2023 1:57:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5696
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK sau đó giao một phần nguyên liệu cho doanh nghiệp khác theo hợp đồng hợp tác sản xuất, các bên có xuất hóa đơn khi giao, nhận nguyên liệu, hàng hóa thì giao dịch giữa các bên không đáp ứng quy định về hoạt động giao gia công lại hàng hóa NSXXK nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP nên không được miễn thuế nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5696

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Thuê nước ngoài gia công sản phẩm SXXK, phải nộp thuế NK và không được hoàn
blue-check Các lưu ý khi kê khai hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản phẩm xuất khẩu
blue-check Cách xác định trị giá tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê DNCX gia công English attachment
blue-check Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế
blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Các trường hợp tiền chiết khấu không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Trường hợp nào được miễn thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu?
blue-check Bán lại hàng nhập khẩu cho DNCX được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp English attachment
blue-check Xuất khẩu phế liệu thép có nguồn gốc nhập khẩu vẫn phải nộp thuế XK English attachment
blue-check Không áp thuế lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía của Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng
blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc English attachment
blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester