LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN

Công văn số 3134/CTHN-TTHT ngày 19/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa phương khác (4 trang)
Posted: 31/1/2023 2:26:28 PM | Latest updated: 3/2/2023 8:43:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5628
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác không thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 thì thực hiện phân bổ, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo các quy định sau đây:

- Phân bổ thuế GTGT phải nộp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13, khai thuế và nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

- Phân bổ thuế TNDN phải nộp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17, khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế TNDN theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5628

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?
blue-check Một số giải pháp của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản English attachment
blue-check Chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN
blue-check Chuyển nhượng công trình trên giấy, cá nhân phải trích nộp 2% thuế
blue-check Chuyển nhượng quyền thuê nhà có phải nộp thuế?
blue-check Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và BĐS
blue-check Các điều kiện cần đáp ứng để được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Bán nhà hình thành trong tương lai không cần giấy xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng
blue-check Về điều kiện góp vốn kinh doanh bằng nhà ở English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà ở của dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Định hướng hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, bất động sản
blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT