LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 9302/CTHN-TTHT ngày 6/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài (4 trang)
Posted: 7/3/2023 1:26:10 PM | Latest updated: 9/3/2023 5:32:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5652 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài nếu phát sinh giao dịch chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Cụ thể, trích nộp 0,1% thuế TNDN theo quy định tại Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, riêng thuế GTGT được miễn theo tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5652

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV9302_06032023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
light-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp