LuatVietnam

Chuyển viện đúng tuyến không bị giảm mức hưởng BHYT

Cập nhật 21/12/2022 | Đăng tải: LVN.5608

hoi Lê Quốc Khánh (Tiền Giang)
Mẹ tôi có thẻ BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Mẹ tôi được chuyển tuyến đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tim TPHCM. Vậy mẹ của tôi sẽ được BHYT thanh toán bao nhiêu % chi phí khám, chữa bệnh? Nếu được thì được giảm những mục nào?

luat BHXH Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 27 Luật BHYT, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám chữa, bệnh BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp mẹ ông đi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT và đã được cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định đến Viện Tim TPHCM, khi đó mẹ ông đến khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Tim TPHCM sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ của mẹ ông.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chuyển viện đúng tuyến không bị giảm mức hưởng BHYT
otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT