LuatVietnam

Có bị sa thải nếu thường xuyên không hoàn thành công việc?

Cập nhật 12/4/2022 | Đăng tải: LVN.5430

hoi Thái Hiện
Phòng tôi có 17 người, nhưng tôi và một đồng nghiệp thường xuyên không hoàn thành công việc được giao. Vậy với lỗi thường xuyên không hoàn thành công việc được giao, người lao động có bị sa thải hay không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo điểm a khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động thì công ty được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo khoản 2 điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nêu trên, công ty phải báo trước cho người lao động như sau:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bộ luật Lao động năm 2019 không có quy định "áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc được giao".

Tuy nhiên, nếu nội quy lao động quy định việc không hoàn thành công việc được giao là hành vi vi phạm nội quy và bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức; và người lao động đã bị xử lý kỷ luật mà sau đó tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật thì công ty có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo khoản 3 điều 125 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?