LuatVietnam

blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (2 trang)
Posted: 5/7/2022 3:50:48 PM | Latest updated: 7/7/2022 5:32:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Bộ Giáo dục & Đào tạo cho rằng không cần phải ban hành thêm Thông tư hướng dẫn cơ chế, thủ tục miễn, giảm học phí do Nghị định 81/2021/NĐ-CP đã có quy định đầy đủ, chi tiết.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP được áp dụng kể từ năm học 2021 - 2022, thay thế cho Nghị định 86/2015/NĐ-CPstatus1 và đã sửa đổi, bổ sung, tích hợp đầy đủ quy định liên quan đến miễn, giảm học phí từ Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHstatus1 .

Trong đó:

- Hồ sơ, thủ tục thực hiện miễn giảm học phí được chi tiết tại Điều 19 Nghị định 81.

- Cơ chế miễn giảm học phí được chi tiết tại Điều 20 Nghị định 81.

- Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí được chi tiết tại Điều 21 (đối với cơ sở giáo dục công lập), Điều 22 (đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục) Nghị định 81.

- Việc lập, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí được chi tiết tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định 81.

- Các biểu mẫu đề nghị miễn, giảm học phí được chi tiết theo Phụ lục số I đến số X kèm theo Nghị định 81.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment
blue-check Hướng dẫn thanh tra sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
blue-check Quy trình cấp phép thành lập trường có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông