LuatVietnam

Có được "bảo lưu" lương hưu để chờ hưởng hết trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật 21/5/2022 | Đăng tải: LVN.5458

hoi Đinh Thủy
Tôi sinh ngày 4.2.1971, nghỉ việc từ tháng 7.2021. Tôi có quyết định hưởng thất nghiệp từ ngày 9.9.2021 đến 8.9.2022. Vậy tôi có thể hưởng hết thời gian thất nghiệp rồi mới hưởng lương hưu được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm, điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Trường hợp bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ thời điểm hưởng lương hưu.

Do không nêu cụ thể bạn là nam hay nữ, được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động bao nhiêu %, thời gian đóng BHXH là bao lâu… nên cơ quan BHXH chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Xem thêm