LuatVietnam

Có được "bảo lưu" lương hưu để chờ hưởng hết trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật 21/5/2022 | Đăng tải: LVN.5458

hoi Đinh Thủy
Tôi sinh ngày 4.2.1971, nghỉ việc từ tháng 7.2021. Tôi có quyết định hưởng thất nghiệp từ ngày 9.9.2021 đến 8.9.2022. Vậy tôi có thể hưởng hết thời gian thất nghiệp rồi mới hưởng lương hưu được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm, điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Trường hợp bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ thời điểm hưởng lương hưu.

Do không nêu cụ thể bạn là nam hay nữ, được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động bao nhiêu %, thời gian đóng BHXH là bao lâu… nên cơ quan BHXH chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?