LuatVietnam

Có được đóng tiếp BHXH tại công ty mới nếu chưa chốt sổ tại công ty cũ?

Cập nhật 8/5/2022 | Đăng tải: LVN.5447

hoi Thanh Hồng, TP. HCM
Trước đây, tôi làm ở công ty may. Thời gian đầu làm việc tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ nhưng từ khi dịch, công ty ngưng đóng BHXH.
Đầu 2022, tôi nghỉ việc tại công ty này. Đầu tháng 5 vừa qua, tôi bắt đầu làm việc tại công ty mới nhưng hiện công ty cũ vẫn chưa thực hiện chốt thời gian đóng BHXH cho tôi.
Cho tôi hỏi, trường hợp công ty cũ chưa chốt sổ thì người lao động (NLĐ) có được tiếp tục tham gia BHXH ở công ty mới không?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Tại khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động quy định, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của NLĐ.

Như vậy, NLĐ sau khi nghỉ việc thì công ty có trách nhiệm hoàn thành xác nhận thời gian đóng BHXH (còn gọi là chốt sổ BHXH).

Theo quy định tại khoản 1, Điều 11, Nghị định 28/2020 thì trong trường hợp công ty cũ không thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH cho NLĐ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu - 20 triệu đồng tùy thuộc vào số lượng NLĐ bị vi phạm.

Theo quy định hiện hành thì chưa có văn bản pháp lý nào quy định việc chưa chốt sổ BHXH tại công ty cũ thì không được đóng BHXH ở công ty mới.

Như vậy, nếu NLĐ làm việc ở công ty mới có hợp đồng lao động, thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc thì vẫn được tiếp tục tham gia BHXH.

Nguồn: https://plo.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội