LuatVietnam

Có được gộp sổ BHXH nếu đã bị thất lạc?

Cập nhật 20/4/2022 | Đăng tải: LVN.5437

hoi Bạn đọc
Mã số BHXH của tôi là 7937598***. Tôi tham gia đóng BHXH vào khoảng thời gian tháng 11.2017 kết thúc vào tháng 12.2017. Sau đó chuyển công ty mới và tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới. Hiện tại, sổ BHXH của tôi bị thất lạc, vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có phải có 2 sổ BHXH không? Nếu có 2 sổ thì tôi có cần làm thủ tục gộp sổ không?
Nếu tôi muốn cấp lại sổ bảo hiểm thì tôi sẽ lên cơ quan BHXH nào để xin cấp lại sổ? Thủ tục thay đổi thông tin và chỉnh sửa quá trình tham gia BHXH của tôi như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu mã số 7937598*** cho kết quả Vũ Trần Phương Uyên, sinh ngày 01.05.1999, tham gia đóng BHXH quá trình như sau:

- Quá trình 02 tháng 11 và 12.2017 làm việc tại Công ty TNHH B-S MART, cơ quan BHXH quận 3 đã cấp tờ bìa sổ, chốt in bảo lưu quá trình đóng.

- Quá trình 01 năm 08 tháng tại Công ty Cổ Phần SEVEN SYSTEM Việt Nam, cơ quan BHXH quận 3 đã chốt in bảo lưu quá trình đóng.

- Quá trình 01 năm tại Công Ty TNHH Việt Mỹ-SSU, cơ quan BHXH quận Phú Nhuận đã chốt in bảo lưu quá trình đóng.

Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.06.2020 của BHXH Việt Nam hướng dẫn các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Gộp sổ BHXH:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Về nộp hồ sơ tại Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31  Công văn số 2089/VBHN-BHXH nêu trên quy định: 

“c) Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc”.

Bạn đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp của bạn. Nếu có thắc mắc bạn vui lòng gọi đến tổng đài 19009068 để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH