LuatVietnam

Có được gộp sổ BHXH nếu đã bị thất lạc?

Cập nhật 20/4/2022 | Đăng tải: LVN.5437

hoi Bạn đọc
Mã số BHXH của tôi là 7937598***. Tôi tham gia đóng BHXH vào khoảng thời gian tháng 11.2017 kết thúc vào tháng 12.2017. Sau đó chuyển công ty mới và tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới. Hiện tại, sổ BHXH của tôi bị thất lạc, vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có phải có 2 sổ BHXH không? Nếu có 2 sổ thì tôi có cần làm thủ tục gộp sổ không?
Nếu tôi muốn cấp lại sổ bảo hiểm thì tôi sẽ lên cơ quan BHXH nào để xin cấp lại sổ? Thủ tục thay đổi thông tin và chỉnh sửa quá trình tham gia BHXH của tôi như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu mã số 7937598*** cho kết quả Vũ Trần Phương Uyên, sinh ngày 01.05.1999, tham gia đóng BHXH quá trình như sau:

- Quá trình 02 tháng 11 và 12.2017 làm việc tại Công ty TNHH B-S MART, cơ quan BHXH quận 3 đã cấp tờ bìa sổ, chốt in bảo lưu quá trình đóng.

- Quá trình 01 năm 08 tháng tại Công ty Cổ Phần SEVEN SYSTEM Việt Nam, cơ quan BHXH quận 3 đã chốt in bảo lưu quá trình đóng.

- Quá trình 01 năm tại Công Ty TNHH Việt Mỹ-SSU, cơ quan BHXH quận Phú Nhuận đã chốt in bảo lưu quá trình đóng.

Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.06.2020 của BHXH Việt Nam hướng dẫn các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Gộp sổ BHXH:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Về nộp hồ sơ tại Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31  Công văn số 2089/VBHN-BHXH nêu trên quy định: 

“c) Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc”.

Bạn đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp của bạn. Nếu có thắc mắc bạn vui lòng gọi đến tổng đài 19009068 để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID