LuatVietnam

Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?

Cập nhật 11/1/2023 | Đăng tải: LVN.5621

hoi Không nêu tên
Công ty chúng tôi có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) với 1 công ty A về mảng game vào tháng 6/2022.
Xin được hỏi: Hiện tại, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này vẫn chưa hoàn thành nhưng công ty chúng tôi đã phát sinh chi phí liên quan đến dự án trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022 (Hóa đơn từ công ty A xuất cho công ty chúng tôi).
Công ty chúng tôi ghi nhận các khoản chi phí này là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN có hợp lý hay không? Xin cho chúng tôi biết phải thực hiện theo quy định hướng dẫn của văn bản nào?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

...

b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc việc hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Về vướng mắc cụ thể của Công ty, đề nghị Công ty có văn bản kèm theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, tài liệu liên quan gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty để cơ quan thuế có căn cứ xem xét hướng dẫn theo quy định./.

Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?
otvet Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?
otvet Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?
otvet Nguyên tắc tính tiền thuê phòng trong công tác phí
otvet Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí
otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?
otvet Chi phí mua quà tết cho nhân viên có được hạch toán?