LuatVietnam

Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5440

hoi Không nêu tên
Doanh nghiệp chúng tôi là Công ty 100% vốn nước ngoài, có doanh thu hàng năm 100% từ xuất khẩu. Chúng tôi có phát sinh khoản vay vốn từ công ty mẹ; năm 2019, chi phí lãi vay chưa thanh toán là 600 triệu VNĐ, năm 2020 là: 500 triệu VNĐ (Công ty không tính vào chi phí được trừ của cả hai năm do chưa thanh toán). Năm 2021, Công ty thanh toán lãi vay năm 2019 và 2020 là 1.100 triệu. Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, mức trần lãi vay được trừ năm 2021 là: 1.200 triệu.
Vậy 1.100 triệu lãi vay của năm 2019 và 2020 đã thanh toán năm 2021 có được tính vào chi phí được trừ năm 2021 không?

luat Tổng cục Thuế:

Công ty vay vốn từ Công ty mẹ, năm 2019 chưa thanh toán 600tr VNĐ, năm 2020 là 500 tr VNĐ thì khoản chi phí lãi vay của 2 năm chưa thanh toán là chi phí lãi vay phát sinh tương ứng với doanh thu của kỳ tính thuế năm 2019 và năm 2020. Công ty phải xác định chi phí lãi vay được trừ của năm 2019, 2020 theo quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của 02 Nghị định này.

Thời điểm Công ty chi trả chi phí lãi vay vào năm 2021 là thực trả, nếu khoản chi phí lãi vay này không tương ứng với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ của năm 2021.

Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?
otvet Chi phí mua quà tết cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Thuê lao động tự do, cần chứng từ gì để hạch toán?
otvet Không được hạch toán bổ sung các hóa đơn của năm trước vào năm sau
otvet Giấy phép xây dựng do cá nhân đứng tên sẽ không được hạch toán chi phí xây dựng
otvet Chi phí cách ly do dịch có được hạch toán và khấu trừ thuế?
otvet Khoán tiền xe đi công tác có được tính cả lượt đi và về?