LuatVietnam

Có được hoàn thuế bằng ngoại tệ?

Cập nhật 11/7/2022 | Đăng tải: LVN.5492

hoi Trần Thanh Tuấn
Trường hợp người nộp thuế có khoản nộp thừa vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì có được hoàn nộp thừa tương ứng với loại ngoại tệ đã nộp vào ngân sách nhà nước không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 46 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế phát sinh khoản được hoàn bằng ngoại tệ thì cơ quan thuế quy đổi số tiền thuế được hoàn ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra đầu ngày của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm ban hành quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Vì vậy, trường hợp người nộp thuế có khoản nộp thừa vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì không được hoàn nộp thừa tương ứng với loại ngoại tệ đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Ngoại tệ - vàng

otvet Có được hoàn thuế bằng ngoại tệ?
otvet Mang ngoại tệ từ 5.000 USD trở lên báo cho Hải quan được biết
otvet Mua bán đất không được thanh toán bằng vàng
otvet Hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam có được ký bằng ngoại tệ?
otvet Chưa cho phép mua bán Bitcoin ở Việt Nam
otvet Áp dụng tỷ giá nào để quy đổi tiền lương ngoại tệ khi đóng BHXH?
otvet Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán phí sửa chữa hàng xuất khẩu
otvet Cá nhân có được vay ngoại tệ để đầu tư?
otvet Tiền ảo chưa được phép lưu hành và giao dịch tại Việt Nam
otvet Miễn lập hóa đơn cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
otvet Vay ngoại tệ trên 10 triệu USD phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
otvet Mua bán đất có được thanh toán bằng vàng?
otvet Mang ngoại tệ vượt định mức có phải nộp lệ phí hải quan?
otvet Tiền nhòe màu có được sử dụng?
otvet Xuất cảnh ra nước ngoài định cư được mang bao nhiêu USD?
otvet Nhập khẩu kim cương nhân tạo có phải xin giấy phép?
otvet Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?
otvet Có được đổi ngoại tệ ở ngoài ngân hàng?
otvet Gia công vàng trang sức phải xin phép Bộ Công thương
otvet "Phế liệu bạch kim" có thể phân loại vào nhóm 71.12