LuatVietnam

Có được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động sau khi xin thôi hưởng?

Cập nhật 5/4/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Trần Lưu Truyền (Nam Định)
Pháp luật về chính sách BHXH hiện hành và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không có quy định về giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động đối với người đã chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương binh.
Tôi là thương binh hạng 3/4. Năm 1974, tôi chuyển ngành và năm 1980 về nghỉ mất sức lao động. Tổng thời gian công tác là 9,5 năm. Năm 1994, tôi xin thôi hưởng chế độ mất sức lao động để chuyển sang hưởng chế độ thương binh, vậy nay tôi có được hưởng lại chế độ mất sức lao động không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. 

Pháp luật về chính sách BHXH hiện hành và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không có quy định về giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động đối với người đã chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương binh.

Với thẩm quyền của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động, cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ của người lao động và quy định của pháp luật để giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động theo đúng quy định. BHXH Việt Nam thông tin quy định của chính sách pháp luật về BHXH để ông nắm được và phối hợp thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Lương hưu được hưởng đến khi nào?
otvet Có thể rút BHXH một lần tại địa phương đang tạm trú
otvet Người làm việc theo hợp đồng dịch vụ được miễn đóng BHXH
otvet Trường hợp nào được hoàn tiền đóng BHXH?
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp tuất khi người đang bảo lưu BHXH qua đời
otvet Thủ tục hưởng tiếp lương hưu sau thời gian bị tạm dừng
otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?