LuatVietnam

blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment

Công văn số 5563/BXD-KTXD ngày 8/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng xây dựng đối với Liên danh nhà thầu (1 trang)
Posted: 14/12/2022 9:12:30 AM | Latest updated: 20/12/2022 4:18:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601 | Vietlaw: 591
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, việc ký kết hợp đồng với nhà thầu liên danh được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

Việc xem xét ký phụ lục hợp đồng với từng thành viên liên danh phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký, thỏa thuận liên danh, đặc điểm, tính chất và điều kiện cụ thể của gói thầu, năng lực hoạt động xây dựng của từng thành viên để quyết định, tuân thủ quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5563_08122022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng