LuatVietnam

blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?

Công văn số 4979/BTC-TCHQ ngày 31/5/2022 của Bộ Tài chính về xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ (5 trang)
Posted: 6/6/2022 9:04:14 AM | Latest updated: 7/6/2022 2:33:28 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn trả lời kiến nghị liên quan đến việc xử phạt hành vi nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ đối với Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Trình.

Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý, căn cứ điểm c mục II.6 Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CPstatus1 (nay là mục II.8 Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) thì xe máy chuyên dùng bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thuộc danh mục cấm nhập khẩu, kể cả trường hợp việc đục số khung do nhà sản xuất thực hiện trước khi xuất xưởng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy