LuatVietnam

Có được sa thải khi nhân viên bị tạm giam?

Cập nhật 15/8/2023 | Đăng tải: LVN.5764

hoi Hữu Thọ
Công ty do tôi làm giám đốc vừa có một nhân viên bị bắt vì đánh bạc. Để tránh điều tiếng, tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhân viên đó?
Nhân viên này nghỉ lâu ngày nên tôi muốn làm vậy còn để tuyển nhân sự mới, nhằm đảm bảo tiến độ công việc. Tôi xin được tư vấn để có cách hành xử đúng luật.

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc, Hà Nội):

Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Như vậy, người lao động đang bị tạm giam không thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng, luật sư Bình cho hay. Trong trường hợp này, luật sư nhận định, công ty anh Thọ chỉ có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng với người này, thuộc trường hợp "người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự" (điểm b, Khoản 1, Điều 30 Bộ luật Lao động 2019).

Source: VNExpress
Xem thêm