LuatVietnam

Có được sử dụng đồng thời nhiều phần mềm lập HĐĐT?

Cập nhật 2/4/2022 | Đăng tải: LVN.5425

hoi Không nêu tên
Ngày 12/2/2022, Công ty có đặt câu hỏi trên trang đối thoại doanh nghiệp như sau:
Công ty tôi hiện đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC do nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Công Ty Cổ Phần TS24 (MST: 0309478306) cung cấp dịch vụ.
Trong quá trình sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến hiện tại, việc xin cấp mã của cơ quan thuế chậm, thường xuyên xảy ra lỗi dẫn đến tình trạng không ra hóa đơn kịp phục vụ cho công tác bán hàng của doanh nghiệp.
Do vậy công ty muốn sử dụng thêm hóa đơn điện tử của một nhà cung cấp giải pháp khác (vd: Viettel, VNPT,Thái Sơn,….) để việc ra hóa đơn nhanh chóng kịp phục vụ cho nhu cầu bán hàng của doanh nghiệp.
Vậy Công ty tôi có được song song sử dụng hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khác nhau hay không? Nếu được thì công ty có phải làm thông báo, hay báo cáo gì gửi cho cơ quan thuế hay không?
Ngày 11/3/2022, Công ty nhận được câu trả lời như sau:
Về nội dung này, cơ quan thuế hiện đang cập nhật hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khác nhau trong thời gian sớm nhất.
Vậy cho công ty hỏi thêm:
Công ty có được song song sử dụng hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khác nhau hay không? Xin Quý cơ quan trả lời cụ thể là được hay không?
Nếu được thì công ty cần làm thủ tục gì để song song sử dụng hóa đơn của 2 nhà cung cấp? Xin Quý cơ quan hướng dẫn cụ thể.

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/NĐ-CP ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ quy định nêu trên, hiện chưa có quy định về việc song song sử dụng hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khác nhau.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Các bước để hộ kinh doanh đăng ký mua online HĐĐT
otvet Không phải nộp báo cáo hóa đơn khi sử dụng HĐĐT mới
otvet Thủ tục cấp HĐĐT có mã cho cá nhân kinh doanh
otvet Hóa đơn đầu vào phát sinh sau 1/7/2022 có được chấp nhận nếu vẫn dùng mẫu cũ?
otvet Tem, vé có bắt buộc áp dụng hình thức điện tử kể từ 1/7/2022?
otvet Hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không bắt buộc, xử lý thế nào?
otvet Có được sử dụng đồng thời nhiều phần mềm lập HĐĐT?
otvet Cách xuất HĐĐT điều chỉnh giảm số lượng bán ra
otvet Tên công ty trên hóa đơn có được viết tắt chữ "và" thành "&"?
otvet Hóa đơn chưa ghi giảm (2%) thuế được phép xử lý như hóa đơn có sai sót
otvet Không có lựa chọn cho phép sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ (không có mã của cơ quan Thuế)
otvet Có thể ký số hóa đơn sau thời điểm lập
otvet Phát hiện HĐĐT sai sót trước khi cấp mã, được xuất lại mà không cần thông báo với thuế
otvet Phí đường bộ có thể lập hóa đơn gộp theo tháng
otvet Tên hóa đơn điện tử đặt như thế nào?
otvet Thời điểm chuyển đổi sang HĐĐT được căn cứ theo thông báo của cơ quan thuế
otvet Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm nào để lập HĐĐT?
otvet Chậm chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế bị phạt từ 2 - 20 triệu đồng
otvet Bảng dữ liệu HĐĐT gửi cơ quan thuế có sai sót, điều chỉnh thế nào?
otvet Những điểm mới về xử phạt hóa đơn kể từ 1/1/2022