LuatVietnam

Có được thực hiện dự án nhà máy trong vùng nguyên liệu?

Cập nhật 4/3/2023 | Đăng tải: LVN.5663

hoi Thanh Lan (Hà Nội)
Nhà máy chế biến nông sản nằm trong vùng nguyên liệu của dự án thì có cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Điều 11 Luật Đất đai, Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai để phân loại đất, xác định loại đất.

Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Thành lập mới từ dự án công nghệ cao có được xem là doanh nghiệp công nghệ cao?
otvet Xây thêm nhà xưởng phải làm thủ tục điều chỉnh dự án
otvet Có được thực hiện dự án nhà máy trong vùng nguyên liệu?
otvet Đất nông nghiệp có được góp vốn vào dự án nhà ở?
otvet Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?
otvet Cơ quan nào phê duyệt dự án nhà ở thuộc diện không đấu giá quyền sử dụng đất?
otvet Thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án phải đánh giá lại tác động môi trường
otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?