LuatVietnam

Có được ủy quyền cho người khác rút tiền từ tài khoản ngân hàng?

Cập nhật 12/8/2022 | Đăng tải: LVN.5516

hoi Nguyễn Quang Huy (TP. HCM)
Tôi có một khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại một ngân hàng Việt Nam. Do có việc bận ra nước ngoài nên tôi đã ủy quyền cho vợ (có văn bản uỷ quyền hợp lệ) rút tiền gửi này khi đáo hạn.
Khi vợ tôi ra ngân hàng rút tiền thì ngân hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng tiền gửi nhưng lại chỉ chuyển gốc lãi tiền gửi vào tài khoản rút tiền (tài khoản liên kết với thẻ ATM thông thường) của tôi mà không đồng ý cho vợ tôi rút tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản đứng tên vợ tôi.
Tôi đang ở nước ngoài, không thể chuyển tiền ngược lại cho vợ (do không nhận được mã OTP qua SMS chuyển tiền). Ngân hàng giải thích, đây là sản phẩm tiền gửi kỳ hạn (không phải tiền gửi tiết kiệm) nên theo quy định khi tất toán tiền chỉ được phép chuyển vào tài khoản rút tiền đứng tên tôi, dù tôi đã có văn bản ủy quyền hợp lệ thì chỉ có tác dụng để vợ tôi ra làm thủ tục tất toán được thôi.
Ngân hàng giải thích và làm vậy có đúng với quy định không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi có kỳ hạn quy định: "Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng đó".

Khoản 1(e), Điều 6 Thông tư số 49/2018/TT-NHNN quy định: "Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải được lập thành văn bản, trong đó bao gồm thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng được dùng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn gồm: Tên chủ tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thanh toán".

Căn cứ các quy định trên, khi chi trả tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng, các tổ chức tín dụng chuyển tiền gốc và lãi của khoản tiền gửi có kỳ hạn vào tài khoản thanh toán của chính khách hàng theo các thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng đã nêu trong Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý ngân hàng

otvet Có được ủy quyền cho người khác rút tiền từ tài khoản ngân hàng?
otvet Các vi phạm về mở và sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù
otvet Làm thế nào để lấy lại tiền khi chuyển nhầm tài khoản?
otvet Tiền gửi ký quỹ có được rút trước hạn?
otvet Nên làm gì khi bị lộ thông tin thẻ tín dụng?
otvet Các thủ tục cần làm khi mất sổ tiết kiệm
otvet Những giấy tờ cần thiết để rút tiền trong tài khoản hưởng thừa kế
otvet Từ 1/1/2022, thẻ ATM chỉ chấp nhận loại thẻ chip
otvet Cẩn trọng khi sử dụng app “credit butler”
otvet Có được xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm bằng hình thức online?
otvet Trẻ dưới 18 tuổi có được mở sổ tiết kiệm?
otvet Ngân hàng không được khấu trừ thuế đầu vào của hóa đơn thuê đòi nợ?
otvet Phí "quản lý chi tiêu ngoại tệ" chịu thuế GTGT 10%
otvet Tiền gửi không phải của cá nhân không được bảo hiểm
otvet Cách nào lấy lại tiền khi chuyển nhầm tài khoản?
otvet Dùng tài sản của Giám đốc để vay vốn ngân hàng có bị khống chế chi phí lãi vay?
otvet Người dưới 18 tuổi có được làm thẻ ATM?
otvet Người dưới 15 tuổi có được mở sở hữu thẻ ATM?
otvet Tiền gửi tiết kiệm có được trả vào tài khoản?
otvet Tài sản nào được xem là có tính thanh khoản cao?